Biuro rachunkowo-księgowe RIK

Kompleksowe obsługa księgowa rachunkowa i kadrowa firm

Prowadzenie dokumentacji

Prowadzimy księgi rachunkowe, książki przychodów i rozchodów, a także ewidencje przychodów i karty podatkowe.

Dokonywanie rozliczeń

Dokonujemy rozliczeń z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzamy deklaracje i sprawozdania.

Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzimy ewidencję osobową pracowników, naliczamy płace i sporządzamy listy wynagrodzeń.

O nas


Nasze biuro już od kilkunastu lat obsługuje firmy reprezentujące różne branże oraz różną skalę działania. Wyróżnia nas fachowa obsługa oraz doświadczenie, którym chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Proponujemy elastyczne zasady współpracy, możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta oraz wsparcie doradcze dla firm rozpoczynających swoją działalność rynkową.

Prowadzenie dokumentacji

Przyjazna i kompleksowa obsługa

Ewidencja księgowa i prowadzenie rozliczeń z US

Ewidencja księgowa i prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych, zgodnie z zapisami Ustawy o Rachunkowości oraz aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • dokonywanie zapisów w księgach zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,/li>
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

 • sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych, oraz podatkowych zeznań rocznych,

 • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów celem określenia zobowiązań podatkowych oraz prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów celem określenia zobowiązań podatkowych oraz prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Zakres usług obejmuje między innymi:


 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

 • prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,

 • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów

Prowadzenie rozliczeń na zasadach Ryczałtu Ewidencjonowanego, dla wybranych rodzajów działalności

Prowadzenie rozliczeń na zasadach Ryczałtu Ewidencjonowanego, dla wybranych rodzajów działalności

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • ewidencjonowanie przychodów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta,

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie Karty Podatkowej

Prowadzenie rozliczeń na zasadach Karty Podatkowej, dotyczącej wybranych rodzajów działalności

Prowadzenie rozliczeń na zasadach Karty Podatkowej, dotyczącej wybranych rodzajów działalności

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • prowadzenie Karty Podatkowej na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta,

 • prowadzenie Karty Podatkowej na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta,

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

Dokonywanie rozliczeń

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych h klientów podczas dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, zeznań podatkowych itp.,

 • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym,

 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych),

 • sporządzanie dokumentów dotyczących świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Obsługa kadrowo-płacowa

Sprawny outsourcing czynności administracyjnych

Zajmujemy się obsługą kadrową pracowników

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych.

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych. Zapewniamy zgodność wykonywanych czynności z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi pracodawców.

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta,

 • sporządzaniu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

 • sporządzanie list płac pracowników,

 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń,

 • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów dotyczących ubezpieczeń pracowników.

Partnerzy


Kantorowski Kancelaria Radcy Prawnego
One Voice
One Voice
One Voice

Kontakt

RIK - Biuro rachunkowo-księgowe

Jeżeli masz pytanie, wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z nami:

RIK Robert Dąbrowski
35-113 Rzeszów, ul. Wiśniowa 7
Tel/Fax: (0-17) 86 00 354
e-mail: biuro(at)biurorik.pl
Wpisz @ zamiast (at)
Wpisz odpowiedni wynik *

End of #general-content -->