Obsługa kadrowo-płacowa

 

Sprawny Outsourcing czynności administracyjnych

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych. Zapewniamy zgodność wykonywanych czynności z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi pracodawców.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

    • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta,
    • sporządzaniu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, 
    • sporządzanie list płac pracowników, 
    • sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń, 
    • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów dotyczących ubezpieczeń pracowników.

Jeżeli masz pytanie, wypełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z nami

RIK Robert Dąbrowski
35-113 Rzeszów, ul. Wiśniowa 7
Tel/Fax: (0-17) 86 00 354
e-mail: biuro@biurorik.pl