Ewidencja księgowa i prowadzenie rozliczeń US

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych, zgodnie z zapisami Ustawy o Rachunkowości oraz aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

 

  • dokonywanie zapisów w księgach zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, 
  • sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych, oraz podatkowych zeznań rocznych, 
  • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym

 

 

Trials

Cases Won

Lawers

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

    

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów celem określenia zobowiązań podatkowych oraz prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

 

  • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, 
  • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

 

Prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów

Prowadzenie rozliczeń na zasadach Ryczałtu Ewidencjonowanego, dla wybranych rodzajów działalności

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

 

  • ewidencjonowanie przychodów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta, 
  • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, 
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, 
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, 
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, 
  • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

 

 

Prowadzenie karty podatkowej

   

 

Prowadzenie rozliczeń na zasadach Karty Podatkowej, dotyczącej wybranych rodzajów działalności

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

 

  • prowadzenie Karty Podatkowej na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta, 
  • prowadzenie Karty Podatkowej na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta, 
  • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, 
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, 
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, 
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, 
  • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

Jeżeli masz pytanie, wypełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z nami

RIK Robert Dąbrowski
35-113 Rzeszów, ul. Wiśniowa 7
Tel/Fax: (0-17) 86 00 354
e-mail: biuro@biurorik.pl