Dokonywanie rozliczeń

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych h klientów podczas dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

    • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, zeznań podatkowych itp., 
    • występowanie w roli pełnomocnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym, 
    • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, 
    • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych), 
    • sporządzanie dokumentów dotyczących świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli masz pytanie, wypełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z nami

RIK Robert Dąbrowski
35-113 Rzeszów, ul. Wiśniowa 7
Tel/Fax: (0-17) 86 00 354
e-mail: biuro@biurorik.pl